Budowa i zasada działania drukarki laserowej
(BiZDDL)

Prowadzący: Damian Langner


Jest to kurs opisujący w jaki sposób nasza drukarka, w tym przypadku laserowa, działa - jak jest zbudowana, jak drukuje.