Archiwizacja i kompresja danych.
(Aikd)

Prowadzący: Damian Adamski


Metody oraz dzialanie archiwizacji i kompresji danych.